18 juli 2024

International

Zoals je kunt lezen in De Rotary Foundation Brochure is Rotary een wereldwijd actieve organisatie met ruim 1,2 miljoen leden. Onze Rotary Club Brunssum – Onderbanken is daarom ook internationaal verbonden Wij helpen waar wij kunnen, soms in nauwe samenwerking met onze partnerclub Rotary Club Aachen-Nordkreis in Duitsland. Klik hier maar eens dan zie je wat we onlangs gezamenlijk hebben georganiseerd. Maar ook wereldwijd helpt onze club door bijdragen in het Internationale Rotary Foundation Programma. Zo ondersteunde Rotary International, middels dit fonds, in 2012 maar liefst $102,8 miljoen aan de wereldwijde poliobestrijding. Rotarians staan voor het bevorderen van wereldwijd begrip, goodwill en vrede. Als Rotarian lever je dus altijd een bijdrage in het oplossen van problemen op wereldwijde schaal. Je kunt dan ook als Rotarian met recht zeggen: “ik ben een wereldburger”.

Door het klikken op deze link komt u ook op de agenda pagina van onze zusterclub Aachen-Nordkreis

Rotary Aachen-Nordkreis (Opent in een nieuw venster.)