18 juli 2024

Avenues

Nieuwe Leden

Rotary Club Brunssum-Onderbanken heeft een divers en interessant ledenbestand. Het is inspirerend om met mensen uit totaal verschillende beroepen kennis uit te wisselen en dilemma’s te bespreken. Sinds de oprichting van Rotary ligt kameraadschap aan de basis. Door met andere leden in contact te staan en gezamenlijk activiteiten te ontplooien zet je je in voor goede doelen en voor elkaar. Bovendien hebben Rotaryleden alle gelegenheid om banden aan te knopen over de hele wereld.

Lid zijn van Rotary Club Brunssum – Onderbanken is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een van de pijlers van Rotary en dus ook van onze club is de inzet van haar leden bij de diverse activiteiten en de frequente aanwezigheid bij de bijeenkomsten. Ons motto is immers ” Service Above Self “.

Belangstelling?

Rotary kent diverse regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club. Nieuwe leden worden daarbij in principe aangedragen door leden, maar het is zeker mogelijk dat belangstellenden zelf kenbaar maken lid te willen worden. Als je dat wilt kun je met ons contact opnemen. We kijken uit naar een kennismaking en zullen je mogelijke lidmaatschap toetsen.

Jeugdzaken

Durf jij het aan? Ben jij gemotiveerd, ruimdenkend, ambitieus, sta je open voor nieuwe ervaringen en ga je graag een uitdaging aan? Meld je dan snel aan voor een van de geweldige projecten of jeugdprogramma’s die wij als Rotary Club Brunssum – Onderbanken aanbieden. Misschien ben jij er dan het volgende Rotary zomerkamp, het Vlielandkamp of de RYLA (Rotary Youth Leadership Award) jeugd-leiderschapscursus bij. Wellicht ga je zelfs wel namens onze club op een uitwisseling naar het buitenland! Rotary is er voor jou!

De jeugd is de toekomst en daarom dragen wij als club jongeren een warm hart toe. Als club bieden wij jongeren de kans om deel te nemen aan talloze verschillende projecten en programma’s en je kan natuurlijk ook altijd je eigen project aandragen of ons benaderen voor ondersteuning!

De afgelopen jaren heeft Rotary Club Brunssum – Onderbanken zich ingezet voor verschillende jeugdgerelateerde projecten: van een zweefvliegmiddag organiseren voor het Handicamp (Activiteit voor jongeren met een beperking), een stoepkrijtwedstrijd tijdens de World Festival Parade, het renoveren van een basisschoolpleintje tot het samen rennen tijdens de Parelloop in Brunssum. Verder heeft de club ook veel stichtingen ondersteund die zich inzetten voor kinderen: Cliniclowns, Stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst!’, muziekinstrumenten voor kinderen, Ronald McDonaldhuis, etc.

Meerdere jongeren uit de regio hebben al namens de club deelgenomen aan deze uiteenlopende programma’s. Dus wacht niet langer, laat ons weten waar jij mee bezig bent of welke uitdaging jij aan wilt gaan en neem snel contact op!

Voor meer info over de verschillende programma’s kun je terecht op http://www.rotary.nl/yep/ of neem gewoon contact op met de jeugdcommissaris van onze club (email: kohnenvoorslapenenwonen@planet.nl ).

Vocational Services

Wat is Vocational Service binnen Rotary?

Vocational Service wordt ook wel de kern of het hart van Rotary genoemd.

Rotary wil dat er zoveel mogelijk beroepen in een club vertegenwoordigd zijn. Door beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken en sprekers krijg je de kans andere beroepen en ook onze samenleving met zijn verschillende achtergronden, culturen en inzichten beter te begrijpen.

Als Rotarian probeer je de wereld te verbeteren. Rotarians vertonen daarom doorgaans conflictverkleinend gedrag.

Helpen waar dit nodig is o.a. bij het bespreken van dilemma’s of via Job Rotary bij het vinden van een geschikte baan of een stageplaats. De diversiteit van beroepen geeft een beter inzicht, waardering en respect.

Club Service

De Rotary beschikt over meerdere avenues, eigenlijk commissies die gezamenlijk zorgdragen voor het goed laten functioneren van de Rotary. Hierbij ligt natuurlijk de hoofdtaak bij de functie als serviceclub. Hoe maken leden zich dienstbaar aan de samenleving en stimuleren zij dat armoede wordt teruggedrongen, ziektes worden uitgebannen (polio etc), verlenen zij materiele en fysieke hulp bij rampen, maar bevorderen zij gemeenschapszin in het algemeen. Hierbij kan men denken aan talentontwikkeling, het helpen van stichtingen/verenigingen bij het vergaren van fondsen (bijvoorbeeld de lentewandeling voor de scouting). U moet hierbij niet alleen denken aan geldelijke steun maar ook aan het lend a hand principe. Samen steken wij ook letterlijk de handen uit de mouwen bij het opknappen van een speelplaats, organiseren van een musical of gelijksoortig project.

Een van deze avenues is clubservice. Bij clubservice zorgt men er voor dat de wekelijkse bijeenkomsten (op woensdag van 18.00 tot 20.00 uur) worden opgeluisterd door een fraai en inspirerend programma. Het programma rouleert van thema. De ene week zijn we met zijn allen aan de slag om onze club beter te laten functioneren, nieuwe projecten vorm te geven en uitwerken van activiteiten met de doelstelling om geld op te halen om “onze” goede doelen te ondersteunen. De andere keer vertelt een lid zijn levensverhaal. Dit doen wij zodat wij uiting geven aan het thema fellowship (zeg maar het bevorderen en onderhouden van onderlinge vriendschap), dit doen wij ook door geregeld excursies en uitstapjes te organiseren en bezoeken wij bijeenkomsten van zusterclubs, districtsconferenties, organiseren wij een kerstdiner en Nieuwjaar borrel etc. Verder delen wij dilemma’s met elkaar en bespreken wij ethische kwesties. Daarnaast willen wij ons ook graag zelf blijven ontwikkelen en worden lezingen verzorgd omtrent spiritualiteit, cultuur en kunst en worden door instellingen/verenigingen/stichtingen presentaties gehouden die mogelijk een nieuw doel worden voor Rotary om te ondersteunen. Dit doen wij met veel enthousiasme en ook met de nodige dosis humor. De bijeenkomsten worden voor het grootste deel gehouden bij de Schinvelderhoeve in Schinveld (Onderbanken). Hier genieten wij van gastvrijheid, een lekkere doch eenvoudige maaltijd en geweldige entourage. Rotaryleden worden geacht om zo vaak als mogelijk de bijeenkomsten bij te wonen (hiervoor wordt onze attendance bij gehouden) omdat dit de onderlinge verstandhouding bevordert maar ook zorgt voor draagvlak van onze projecten. Iedereen wordt geacht om tijdens de activiteiten/projecten enthousiast en actief deel te nemen onder het motto Service above Self.

International

Zoals je kunt lezen in De Rotary Foundation Brochure is Rotary een wereldwijd actieve organisatie met ruim 1,2 miljoen leden. Onze Rotary Club Brunssum – Onderbanken is daarom ook internationaal verbonden Wij helpen waar wij kunnen, soms in nauwe samenwerking met onze partnerclub Rotary Club Aachen-Nordkreis in Duitsland. Klik hier maar eens dan zie je wat we onlangs gezamenlijk hebben georganiseerd. Maar ook wereldwijd helpt onze club door bijdragen in het Internationale Rotary Foundation Programma. Zo ondersteunde Rotary International, middels dit fonds, in 2012 maar liefst $102,8 miljoen aan de wereldwijde poliobestrijding. Rotarians staan voor het bevorderen van wereldwijd begrip, goodwill en vrede. Als Rotarian lever je dus altijd een bijdrage in het oplossen van problemen op wereldwijde schaal. Je kunt dan ook als Rotarian met recht zeggen: “ik ben een wereldburger”

Door het klikken op deze link komt u ook op de agenda pagina van onze zusterclub Aachen-Nordkreis

Rotary Aachen-Nordkreis (Opent in een nieuw venster.)