18 juli 2024

Meer info 100 jaar rotary

Rotaract

Rotaract is een vereniging van betrokken jonge mensen met een internationale blik; teamspelers die zich actief inzetten voor goede doelen en
tegelijk hun persoonlijke ontwikkeling nastreven. Op dit moment telt
Rotaract (afgekort Rac) wereldwijd in 151 landen zo’n 180.000 leden. In
Nederland zijn ruim 500 leden actief in zo’n 50 lokale clubs. Rotaract is
een actieve, dynamische club. Doel van de projecten die worden uitgevoerd is om anderen nieuwe energie te geven, wat enorm veel energie
oplevert, ook voor jezelf.

Meer informatie

Maandblad Rotary Nederland

Rotary District 1550

Rotary nationaal