Logo Rotary

Welkomstwoord

Beste bezoeker,

Welkom op de website van Rotary Club Brunssum -Onderbanken.

Rotary Club Brunssum – Onderbanken is een enthousiaste serviceclub die momenteel 24 enthousiaste leden telt, die met diverse achtergronden en vanuit verschillende beroepsgroepen en werkvelden midden in de samenleving staan en zich actief inzetten in de gemeenschap. Door onze krachten te bundelen en onze connecties te benutten proberen wij op een dienstbare wijze de verschillende stichtingen en nobele initiatieven van individuen zowel lokaal als internationaal door sponsoring of op andere manieren te ondersteunen.

Onze club bestaat uit een bestuur met een voorzitter, uittredend voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder is de club onderverdeeld in verschillende avenues (werkgroepen), gebaseerd op het doel van Rotary. Het bestuur en deze avenues vormen de basis voor onze club waarop alle activiteiten zijn gestoeld. Onder het kopje ‘avenues’ kunt u lezen waar iedere avenue zich voor inzet.

Wij hopen jullie snel te verwelkomen bij een onze georganiseerde activiteiten!

Kijk gerust even rond op onze website en maak kennis met de organisatie, de leden en de projecten van onze club.

Raymond Swelsen
Voorzitter
Rotary Club Brunssum – Onderbanken

Adresgegevens:
Dorpstraat 69
6441 CC Brunssum

We houden ons aan alle wettelijke regelingen rondom koop en verkoop.